Γιορτή Κρασιού 2009

Από ψηλά

Τουρισμός στον Αρίλλα Κέκρυρας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Θέματα Τουρισμού και ανάπτυξης της περιοχής.

Υποκατηγορίες

 • Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Αρίλλα Κέρκυρας

  ΣΕΑΚΟ Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Αρίλλα Κέρκυρας ιδρύθηκε το 2011 κατόπιν συνεννοήσεως όλων των επιχειρηματιών της περιοχής με αποτέλεσμα τα ιδρυτικά μόνο μέλη να είναι πάνω από 50. Δηλαδή όσο και ο αριθμός των περισσοτέρων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
  Σκοποί του Σωματείου αυτού είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
  Επίσης η καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών στην περιοχή Αρίλλα, τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων της περιοχής  για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών, η ενθάρρυνση  και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωση τους σε συνεταιρισμούς κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους.
  Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού, αθλητικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.

  Μέλος του συνδέσμου μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο,
  που ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά
  στον Αρίλλα και την ευρύτερη περιοχή.

  Καταμέτρηση Άρθρων:
  50
 • ΕΡΕΥΝΑ

  Αποτελέσματα της έρευνας για τον τουρισμό του Αρίλλα

  Καταμέτρηση Άρθρων:
  10