Σγούροι, Πέτσες, Βαρκό, Τριβόλη, Καπογιάννη, Πρίνος, Κουτσικάτικα, Τσεριά, Κανταράτικα, Κοντράκι, Γουβάλα, Μπαγκολάτικα, Παλιόμηλος, Αντριαλίτη, Βούλικου, Καμπίτσκι, Κεφάλι, Βάρδια, Γιαμάς, Αλουπότρυπες, Ζαμπέτα, Φιωνά, Ροβολιτά, Δάφνες, Γράβες Κολονία, Λιθερό, Βάρδια, Μπουνταίικα, Αρμουράδα,