Σύνδεσμος Επιχειρηματιών  Αρίλλα Κέρκυρας
Σ.Ε.Α.Κ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Η προσωρινή Διοικούσα επιτροπή  του συνδέσμου μας σας κάνει γνωστό ότι οι  εκλογές για την ανάδειξη  του Δ.Σ. του συνδέσμου μας θα γίνουν στις 07 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Αρίλλα.

Δικαίωμα ψήφου και εκλογής έχουν όλα τα υπάρχοντα μέλη του Συνδέσμου , καθώς και όσοι επιχειρηματίες επιθυμούν να εγγράφουν μέχρι και την ημέρα των εκλογών.

Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή