Από τoν ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΣΕΛΚΕ)

Σας πληροφορούμε για τις πολύ σοβαρές αλλαγές που έχουν προκύψει με τους νέους νόμους οι οποίες είναι δυσβάστακτες  για όλους μας.

    Υποχρέωση των φορολογούμενων να ενημερώνουν το υπουργείο οικονομικών κάθε μήνα  για τις πωλήσεις και τις αγορές τους με υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων.
Ερώτηση: κάθε πότε πρέπει να φέρνω τα τιμολόγια στο Λογιστικό γραφείο;
Απάντηση : κάθε μήνα έως τις 5 του επόμενου μήνα και σε περίπτωση που τα παραστατικά είναι πολλά κάθε 15 ημέρες.
Ερώτηση: Αν ξεχάσω κάποιο τιμολόγιο τι κάνω;
Απάντηση : κάθε εκπρόθεσμη ενημέρωση ή τροποποίηση των υποβληθέντων συγκεντρωτικών καταστάσεων και δηλώσεων ΦΠΑ συνεπάγεται τεράστια πρόστιμα. Άρα το φέρνετε αμέσως στο λογιστήριο μαζί με τα χρήματα για τα πρόστιμα.


    Κάθε είδους δαπάνη που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών  συνολικής αξίας  (πληρωτέο) άνω των 500,00 € (ενός τιμολογίου) το τιμολόγιο θα πρέπει να είναι «επί πιστώσει» και η εξόφληση ολική ή τμηματική θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μέσω : α) κατάθεση τραπέζης  β) επιταγής γ)εμβάσματος δ) πιστωτικής κάρτας . προσοχή  κρατάμε στο αρχείο μας όλες τις καταθέσεις, φωτοτυπίες επιταγών κλπ. Για τον έλεγχο της εφορίας.
Ερώτηση: τι θα γίνει αν δεν εξοφλήσω τιμολόγιο μέσω Τραπεζικού συστήματος (ως παραπάνω);
Απάντηση : Δεν θα αναγνωρισθεί  (θα απορριφθεί) με συνέπεια να φορολογηθείτε ανάλογα με 26% ή 33%επί της αξίας του τιμολογίου.


    Σε κάθε περίπτωση μη έκδοσης απόδειξης πώλησης ή τιμολογίου αποτελεί φοροδιαφυγή και έχει πρόστιμο 1000,00 € για βιβλία εσόδων εξόδων και 2500,00€ για βιβλία Γ κατηγορίας ,  η κάθε μία χωρίς κανένα όριο.
Δηλαδή αν έλθει ο έλεγχος σ΄ ένα καφενείο και βρει ότι δεν έχει κτυπήσει στην ταμειακή 10 καφέδες από 1,30 € το πρόστιμο θα είναι 10.000 € (10Χ1.000,00 €)
Εάν στην πενταετία τον  «ξαναπιάσουν» τότε το πρόστιμο είναι 2.000,00€ για κάθε απόδειξη , μετά 4.000,00€ κ.ο.κ


Για κάθε δήλωση (εισοδήματος ,Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. κλπ.) που καλούμαστε να υποβάλουμε εάν δεν υποβληθεί επιβάλλεται πρόστιμο 1.000,00 € για βιβλία εσόδων – εξόδων και 2.500,00 € για βιβλία Γ΄ κατηγορίας την πρώτη φορά , τη δεύτερη το διπλάσιο την Τρίτη το τετραπλάσιο κ.ο.κ. Επιπλέον χρεωνόμαστε με το αδίκημα της φοροδιαφυγής  με ότι συνεπάγεται αυτό.
Παράδειγμα

Υποχρέωση καταβολής Φ.Μ.Υ. (φόρου μισθωτών υπηρεσιών) 600,00 € έπρεπε να υποβληθεί και να πληρωθεί 20/3/14 και υποβλήθηκε 20/6/14 μετά 3 μήνες
Αυτοτελές πρόστιμο μη υποβολής      1.000,00 €
Διπλασιασμός λόγω μη υποβολής         600,00 €
Τόκος εκπρόθεσμης υποβολής                 13,14 €
Επιπλέον πρόστιμο μετά 2 μήνες          60,00 €
Το ΦΜΥ που έπρεπε να πληρωθεί         600,00 €
    Σύνολο πληρωμής                   2.273,14 € Β΄ κατηγορία βιβλίων
                     3.773,14 € Γ΄ κατηγορία βιβλίων

Δεν ξαναθεωρούμε δηλαδή δεν «ξανατρυπάμε» στην εφορία κανένα βιβλίο και κανένα στοιχείο ΤΠ-ΔΑ, ΔΑ,ΑΛΠ,ΤΠΥ κλπ.
Ερώτηση : από τι μπλοκ κόβουμε τιμολόγια;
Απάντηση : μπορούμε (προαιρετικά) να χρησιμοποιήσουμε μέχρι εξαντλήσεως όλα τα «τρυπημένα» στοιχειά που έχουμε και μετά αθεώρητα.
Δεν ξαναχρησιμοποιούμε κανένα  πρόσθετο βιβλίο (πόρτας για ενοικιαζόμενα, βιβλίο ασθενών γιατρών, βιβλίο μαθητών, κλπ)

Πρέπει να υποβάλουμε Ε9 εντός μηνός για κάθε μεταβολή στο ακίνητο μας (είτε ατομικά είτε της εταιρίας μας)
Ερώτηση : Τι κάνω αν αγοράσω, πουλήσω, μεταβιβάσω , κληρονομήσω κλπ. ακίνητο;
Απάντηση :  Αμέσως έρχομαι σε επαφή με το λογιστή και του προσκομίζω αντίγραφο συμβολαίου .
Προσοχή έχουμε 1 μήνα  από την ημερομηνία  που έγινε το συμβόλαιο (μετά έχει πρόστιμο).

    Ο νέος νόμος επαναφέρει το πόθεν έσχες  (που τα βρήκες ) για οποιαδήποτε αγορά ακινήτων , σύσταση εταιρίας , αγορά εταιρικών μεριδίων αγορά αυτοκινήτου, σκαφών κ.λ.π.
Ερώτηση : Τι πρέπει να προσέχω;
Απάντηση :ΠΡΙΝ κάνετε οποιονδήποτε συμβόλαιο ή συστήσετε οποιαδήποτε εταιρία ή γενικά έγγραφο που αναφέρει ότι δώσατε χρήματα ή οποιαδήποτε αγορά να ειδοποιηθεί το λογιστήριο.

Εργατικά

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις που αφορούν εργατικά είναι εξωπραγματικά.
Ερώτηση : τι κάνω αν θέλω να προσλάβω έναν υπάλληλο;
Απάντηση : από την προηγούμενη ημέρα πρέπει να ειδοποιηθεί το λογιστήριο , προσκομίζοντας στοιχεία διότι η πρόσληψη και η εγγραφή στο πορτοκαλί βιβλίο θα πρέπει να γίνει πριν  αρχίσει να δουλεύει .
Ερώτηση : τι πρόστιμο επιβάλλεται;
Απάντηση : αν έλθει έλεγχος στην επιχείρηση και βρει να εργάζονται ανασφάλιστοι το πρόστιμο είναι 10.500,00 € για καθένα
ΝΕΟ : οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό θα πρέπει να αγοράσουν «ειδικό βιβλίο Υπερωριών» στο οποίο θα αναγράφουν τις τυχών υπερωρίες  των υπαλλήλων και τις αλλαγές ωραρίων πριν  την έναρξή τους και εδώ τα πρόστιμα είναι μεγάλα ανάλογα με την επιχείρηση.
    Επίσης αν από ανθρώπινο λάθος ή βλάβη στον Η/Υ δεν δηλωθούν στην μηνιαία Α.Π.Δ (μισθοδοσία) κάποιος ή κάποιοι εργαζόμενοι (ένα τελείως τυπικό λάθος χωρίς ουσία) θα κληθεί ο επιχειρηματίας να πληρώσει 10.500,00  € για κάθε εργαζόμενο.

Υποχρεώσεις λογιστών

Επειδή : το πλήθος των νόμων , των εγκυκλίων των διευκρινιστικών κ.λ.π. μας        αναγκάζουν να ξοδεύουμε περισσότερο χρόνο για (διάβασμα –μελέτη – ερωτήματα – σεμινάρια )σε βάρος της εργασίας μας.

Επειδή : το σύνολο των υπηρεσιών που πρόσφεραν οι εφορίες σε σας , έχει εκχωρηθεί στα Λογιστικά γραφεία (μισθωτήρια , παράβολα, διακανονισμοί οφειλών, έκδοση εκκαθαριστικών, έκδοση τελών κυκλοφορίας , επιδόματα τέκνων , επίδομα θέρμανσης, κ.λ.π.)

 Επειδή : οι εργασίες που γίνονται για εσάς έχουν πολλαπλασιαστεί : π.χ. :
Οι 6 δηλώσεις ΦΜΥ έγιναν 12
Οι 4 δηλώσεις ΑΠΔ  έγιναν 12
Η 1 δήλωση συγκεντρωτική πελατών έγινε 12
Η 1 δήλωση συγκεντρωτική προμηθευτών έγινε 12

Επειδή : όλα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά όπως (πωλήσεις , απολύσεις , πίνακας προσωπικού κλπ) ζητώντας πλήθος πληροφοριών με συνέπεια την αύξηση του χρόνου εργασιών που αφορά εσάς.

Επειδή : το σύνολο σχεδόν των προστίμων αφορούν και αυτούς που συμπράττουν (δηλαδή τους Λογιστές)

Για τους λόγους αυτούς :

Εάν θέλουμε να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις μας και εμείς θα πρέπει :

α)  να είμαστε σε συνεχή επαφή

β) οι συναλλαγές μεταξύ μας να γίνονται με απόλυτη συνέπεια (δεν υπάρχει    ξέχασα)

γ)  τα  τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά του μήνα να έρχονται στο Λογιστικό γραφείο το αργότερο ως τις 5 του επόμενου μήνα χωρίς ειδοποίηση από το λογιστικό γραφείο. 

δ) να είστε συνεπείς στην αμοιβή του λογιστικού γραφείου η οποία αποτελεί πλέον και αμοιβή της ευθύνης που έχουμε για τις φορολογικές σας υποχρεώσεις.
   
Αν δεν είστε συνεπείς με τα παραπάνω το Λογιστικό Γραφείο δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.